Putno osiguranje

Telefoni: 030/581029, 060/7500767     Viber & WhatsApp: 00381607500767

U agenciji Mirno More možete pribaviti Polisu putnog zdravstvenog osiguranja Kompanije Dunav Osiguranje.

Putničko zdravstveno osiguranje garantuje Vam, u slučaju iznenadne bolesti ili povrede, pokriće troškova : 

• Ambulantnog lečenja 

• Nabavke neophodnih lekova i medicinskog materijala 

• Prevoza do najbliže zdravstvene ustanove 

• Bolničkog lečenja 

• Prevoza u zemlju 

• Stomatološke intervencije

• Drugih troškova vezanih za iznenadnu bolest 

   ili povredu 

Posebna pogodnost

Posebna pogodnost je porodična polisa Dunav osiguranja - najpovoljnija na tržištu.

Sa porodičnom polisom Dunav osiguranja obezbeđujete potpuno BESPLATNO osiguranje Vaše dece.

Šire pokriće

Pored osnovnog pokrića, putničko zdravstveno osiguranje možete zaključiti i sa širim (VIP) pokrićem

Ukoliko se dogodi osigurani slučaj, sve potrebne informacije dobićete na srpskom jeziku 24 časa dnevno na telefon : +386 1519 20 20 , CORIS assistance, Ljubljana.


U koju god zemlju da pođete radi odmora ili posla, važno je da se osećate sigurno. 

Neprijatni događaji ne moraju pokvariti vaše planove.

Svaki momenat putovanja treba da predstavlja uživanje. Važno je da znate da mi mislimo na vas.

Bezbrižno putovanje je pred Vama uz polisu putničkog zdravstvenog osiguranja Kompanije Dunav osiguranje.

 

U saradnji sa prestižnom međunarodnom asistentskom kućom CORIS assistance pružamo Vam usluge medicinske asistencije i pokriće neophodnih medicinskih troškova u celom svetu, 24 sata dnevno, 365 dana u godini. 

 

Mogu se osigurati lica do navršenih 85 godina života: i to individualno do navršenih 80 godina života, dok se grupno i porodično mogu osigurati lica do navršenih 85 godina života.

Za lica starija od 70 godina plaća se uvećana premija u skladu sa Tarifom Osiguravača.

Osiguranje se može zaključiti kao individualno, grupno (preko 10 lica) i porodično (roditelji i deca do 18 godina). 


Copyright Mirno More 2008 - 2024. All rights reserved.