Prerasti Zamne i Vratne

Telefoni: 030/581029, 060/7500767     Viber & WhatsApp: 00381607500767

NAJLEPŠI PRERASTI SRBIJE

PUTOVANJE KROZ KAMENA VRATA

Na teritoriji opština Majdanpek i Negotin nalaze se nebrojeno mnogo prirodnih kamenih lukova - prerasta. Najviši evropski prerast je Valja prerast, najduži je Rajska prerast (u kanjonu reke Zamne) a najmonumentalniji prerasti su u kanjonu reke Vratne (tzv. Vratanjske kapije - Mala, Velika i Suva prerast).

Na ovoj avanturti obilazimo sve navedene preraste i nju je moguće organizovati u letnjim mesecima, kada je dan dug a voda koja protiče kroz preraste topla. 

Počinjemo sa obilaskom Valja prerastom (koji se nalazi u neposrednoj blizini Majdanpeka), potom odlazimo do sela Plavna gde je početak staze kojom se stiže do preraste Rajska na reci Zamna. Treba imati u vidu da prolazak prerasta Rajska zahteva gaženje kroz vodu koja je obično duboka od 20 do 30 cm. Nakon datog prolaska odlazi se do Vratanjskih kapija gde se obilaze Mala i Velika prerast.

ZANIMLJIVOST: Rajska prerast nije jednostavan kameni luk, već je ovde reč o pećini tunelskog tipa sa visokim svodovima i većim brojem okna kroz koja se spoljna svetlost probija kao kroz prozore. Data okna čine ovu prerast jedinstvenom i neponovljivom. 

Treba imati u vidu da za obilazak svih navedenih prerasta treba od 7 do 8 sati (ne računajući vreme vožnje izmedju njih). Trebate imati u vidu kako se izmedju datih prerasta moraju koristiti prevozna sredstva. Razdaljina izmedju Valja prerasta i Rajska prerast je oko 35 kilometara. A razdaljina izmedju Rajska prerasta i Vratanjskih kapija je 25 kilometara. 

VAŽNO: U cenu vodiča nije uključena naknada koju Turistička organizaciji opštine Majdanpek naplaćuje za ulaz svim posetiocima područja Valja prerast (reč je o zaštićenom prirodnom dobru). 

Valja prerast

Rajska prerast (reka Zamna)

Vratanjske kapije

CENA VODIČA

Minimalni iznos za angažovanje turističkog vodiča je 12.000,00 dinara (to je ukupna cena za grupu do 4 osobe).

U slučaju da imate veću grupu avanturista (za grupe od 5 i više osoba) - pozovite agenciju radi dogovora o ceni ove avanture. 


Za više informacija o navedenim rutama i za angažovanje vodiča - pozovite agenciju Mirno More


Agencija Mirno More 

Telefoni: 030/581029 i 060/7500767

E-mail: moremirno@gmail.com

Viber i WhatsApp: 00381607500767

Instagram: @rademisirac


Copyright Mirno More 2008 - 2024. All rights reserved.